საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ანგარიშების პორტალი

სუბიექტის გვერდი

რეგისტრაცია ახალი
მომხმარებლებისათვის

სუბიექტის რეგისტრაციისათვის აუცილებელია სუბიექტის იდენტიფიცირება შემოსავლების სამსახურის ელექტრონული სერვისების მომხმარებლისა და პაროლის საშუალებით.

ავთენტიფიკაცია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის

ავთენტიფიკაცია მხოლოდ რეგისტრირებული იურიდიული პირებისათვის